Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Bli kjent med Læringsverkstedet

Læringsverkstedet er Norges største, private barnehagekjede. Vi er den eneste nasjonale barnehageaktøren i Norge hvor begge eierne er pedagoger, og vi drives med stort engasjement og delaktighet fra eierne våre.

Lekende læring, samspill og mestring

I Læringsverkstedet vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er.